ვებსტერის უნივერსიტეტი, ინკ. – ის ფილიალი საქართველოში აცხადებს შიდა მობილობას

ვებსტერის უნივერსიტეტი, ინკ. – ის ფილიალი საქართველოში“ აცხადებს შიდა მობილობას შემდეგ ინგლისურენოვან საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: ა) ბიზნესის ადმინისტრირების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა – 7 ადგილი ბ) საერთაშორისო ურთიერთობების ინგლისურენოვანი საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა – 7 ადგილი. შიდა მობილობის მსურველმა პირმა ვებსტერის უნივერსიტეტი, ინკ. – ის ფილიალი საქართველოში 2024 წლის 20 მაისიდან 31 მაისი ჩათვლით […]

ვებსტერის უნივერსიტეტი, ინკ. – ის ფილიალი საქართველოში აცხადებს შიდა მობილობას Read More »